Nakupovanie rastlín v kontajneroch, alebo ak chcete, hovorovo v kvetináčoch, má viacero výhod. O to viac, ak ide o rastliny, ktoré sú prenášané na dlhšie vzdialenosti, alebo o rastliny predávané mimo typickej jarnej a jesennej sezóny. Ak sa rozhodujete pri nákupe medzi rastlinami voľnokorennými a tými, ktoré sú uvádzané ako kontajnerové, alebo inak v kvetináči, môže ísť o podstatnú vlastnosť. Od nej sa odvíja aj prvá úroda, sila rastliny, ale taktiež váha prepravy a jej náročnosť. Rastlina v kontajneri je však v mnohých prípadoch to najlepšie riešenie pre pestovateľa, ale najmä pre rastlinu samotnú.


Kontajnerový strom, alebo rastlina je stále pripravená

Objednať si rastlinu, alebo strom v kontajneri, má niekoľko nesporných výhod, ktoré objavíme v podstate celoročne. Kontajnerované rastliny je možné vysádzať počas celého roka, mimo mesiace so zamrznutou pôdou. Rastlina, ktorá bola dobre zakorenená v kontajneri a pochádza od predajcu, má aj tie najjemnejšie korene neporušené, rozrastené vo vhodnom substráte. Jemné korene sú pre zdravie rastliny a prísun živín tie najdôležitejšie. V kontajneri koreňový bal a zemina tvoria jeden celok ktorý správnym vysádzaním docieli zdravú rastlinu. Pre rastlinu sa tak neudejú žiadne zásadné zmeny na jej životu najdôležitejšej časti.

Je mnoho druhov, ktoré sa v prípade výsadby voľnokorenných stromov dlhšie adaptujú. Napríklad voľnokorenným morušiam a viacerým ovocným stromom trvá dlhšie adaptovať sa na novú pôdu a tvorbu, či obnovu koreňov


Kontajnerové je možné nakupovať celoročne

S kontajnerovými stromami a rastlinami nie je spojená len celoročná výsadba, ale aj ich nákup a predaj. Nakúpiť ovocné stromy je možné práve aj mimo bežnej sezóny. Nie každá záhrada a záhradník chce čakať na jar, prípadne jeseň, ak preorganizuje priestor. Práci v záhrade sa môžeme venovať aj počas plnej vegetácie rastlín. Olistenie, alebo priamo rodenie plodov nám môže dať lepšiu predstavu o priepustnosti svetla, vhodnosti niektorých rastlín na vytipované miesto v záhrade. Vzhľadom na fakt, že kontajnerová rastlina vás nikam netlačí, nie je nutné okamžite pristupovať k ich vysadeniu, alebo máčaniu a skracovaniu koreňov.

Doprava stromov do cieľovej záhrady tak nemusí nevyhnutne znamenať aj okamžitú prípravu výsadby. Kontajnerovými totiž môžu mnohé rastliny zostať aj dlhšie. Za určitých podmienok, napríklad pri zväčšovaní o objemu koreňov a nárokov na priestor je možné rastliny pestovať v kontajneri, prípadne v štýlovom črepníku dlhodobo. V každom prípade výber rastliny, ale tiež výber definitívneho umiestnenia nemusí byť odkázané len na sezónu. Kontajnerové stromy sú aj priamo podľa slov doručovateľov kuriérskych spoločností bežnou súčasťou zásielok počas celého roka, ba dokonca aj vianočného obdobia.


Ďalšie výhody kontajnerovania rastlín:
  • možnosť presnejšieho dávkovania hnojenia, aj zálievky
  • zamedzenie prístupu škodcov
  • lepšia organizácia, respektíve „počítateľnosť“ pri väčšom počte rastlín
  • odolnosť, prenášateľnosť a s tým súvisiaca stabilita
  • viacročné, veľmi veľké premiestňované stromy a veľké neopadavé stromy (ihličnaté stromy, bonsaje, olivovníky, banánovníky a ďalšie) sa prenášajú len v kontajneroch.

Kedy je vhodnou voľbou nákup voľnokorenných stromov?

Pri mäkkých rastlinách nie je iný, ako kontajnerový (kvetináčový) spôsob prenášania vhodný. Stromy, kríky, sadenice viniča a ďalších podobných rastlín s pevnými koreňmi sa počas sezóny výsadby bežne prepravujú a vysádzajú aj bez kontajnerov. Deje sa tak vždy len počas jarnej a jesennej sezóny, teda v období, keď rastlina nemá olistenie a nie je náročná na príjem živín. Voľnokorenné stromčeky v tomto období predstavujú príležitosť väčšieho nákupu, mimoriadnej úspory priestoru pri preprave, ale taktiež váhy.